Deprem Kriz Yönetimi

Üniversitemiz 2022-2023 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Dönemine İlişkin Senato Kararları

Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu'nun 17.02.2023 tarihli kararlarına istinaden; 2022 - 2023 Akademik Yılı Bahar Dönemiyle sınırlı olmak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır:


1. Üniversitemizde ara verilen 2022 - 2023 Akademik Yılı Bahar Döneminde eğitim - öğretime tüm düzeylerde (ön lisans, lisans ve lisansüstü) 27.02.2023 tarihinden itibaren yeniden başlanmasına ve derslerin uzaktan öğretim (çevrimiçi) yoluyla ve eş zamanlı olarak yapılmasına, ayrıca ders kayıtlarının 6 Mart 2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmasına,


2. Teorik ve uygulama (laboratuvar, atölye, saha vb.) diye kendi içinde iki kısımdan oluşan derslerin teorik kısmının uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmasına ancak derslere ait uygulama kısmının bu yılın Nisan ayından sonraya bırakılmasına,


3.“Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” uyarınca Üniversitemiz sağlık programlarında yer alan “İşyerinde Mesleki Eğitim” dersleri ile Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor  Öğretmenliği ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programındaki “Öğretmenlik Uygulaması” derslerinin teorik kısımlarının çevrimiçi, uygulama kısımlarının yüz yüze mahallinde yapılmasına,


4.Uzaktan eğitim uygulama esaslarına göre çevrimiçi derslerin kaydedilmesine ve öğrenci erişimine açılmasına,


5. 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi için isteyen öğrencilerimizin (27 Şubat - 17 Mart 2023 tarihleri arasında) kayıtlarını dondurabilmelerine ve bu sürenin programın azami öğrenim süresinden düşülmemesine,


6. Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip Üniversitemize kayıtlı olan öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanların talep etmeleri halinde birinci derece yakınlarının ikametgâhının veya geçici ikametgâhının bulunduğu illerdeki üniversitenin eş değer diploma programlarında özel öğrenci olarak eğitimlerine devam edebilmelerine, bu durumda bulunup Üniversitemizde özel öğrenci olarak devam etmek isteyenlerin 27 Şubat - 17 Mart 2023 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapabilmelerine,


7. Eğitim-Öğretim süreçleri ile sınavların uygulanması konusunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararları doğrultusunda süreç içerisinde yeniden değerlendirilebilmesine,


8. Süreç içerisinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın alacağı kararlar doğrultusunda Rektörlük tarafından gerekli düzenlemelerin yapılabilmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.

Menüyü Kapat